Cruise Line Faktoran

Artikel: Teori

Cruise Line Faktoran

Perpustakaan

Dalam matematik, faktoran integer bukan negatif n, ditandakan oleh n!, Produk semua integer positif yang kurang daripada atau sama dengan n. Sebagai contoh, nilai 0! adalah 1, mengikut konvensyen untuk produk kosong. [1]

Operasi faktorial dihadapi dalam banyak bidang yang berbeza matematik, terutamanya di

Kombinatorik, algebra dan analisis matematik. Kejadian yang paling asas adalah hakikat bahawa terdapat n! cara-cara untuk menguruskan n objek berbeza ke dalam urutan (iaitu, pilih atur set objek). Fakta ini telah diketahui sekurang-kurangnya seawal sebagai abad 12th, sarjana India. [2] notasi n! telah diperkenalkan oleh Christian Kramp di 1808.

Faktorial