Penyelesaian akueus

Artikel: Teori

Penyelesaian akueus

Perpustakaan

Larutan akueus adalah penyelesaian yang pelarut air. Ia biasanya ditunjukkan dalam persamaan kimia oleh appending (aq) kepada formula yang berkaitan, seperti NaCl (aq).

Akueus perkataan bermakna yang berkaitan, yang berkaitan dengan, serupa dengan, atau larut dalam air. Seperti air adalah pelarut yang baik dan juga secara semulajadi yang banyak, ia adalah pelarut yang sentiasa ada dalam kimia.

Dalam kes kami, kami merujuk kepada

masalah yang dihadapi oleh rantaian bekalan global kami, terutama dari segi kemerosotan infrastruktur, kemampanan, pencemaran dan kesesakan. Masalah-masalah ini akan "membubarkan" berkadaran untuk menggunakan kelajuan murah, tinggi, bahan api sistem pengangkutan yang cekap bawaan air seperti Seaphantom.

NaH2O