Pengangkutan lancar

Inovasi: ITF

Forum Pengangkutan Antarabangsa

Isu untuk Pertimbangan pada Sidang Kemuncak 2012 mengenai Pengangkutan lancar

latar Belakang

Lembaga Penasihat adalah link Forum Pengangkutan Antarabangsa dengan sektor swasta. Mandatnya adalah untuk menyediakan panduan strategik kepada Forum dan Sidang Kemuncak Tahunan. Pada mesyuarat pada 24 Januari 2012 di Berlin (Jerman) Lembaga Penasihat membincangkan tema Sidang Kemuncak 2012 "Pengangkutan lancar: Membuat Sambungan". Lembaga Penasihat mengenal pasti beberapa isu utama, dalam pandangan, harus dipertimbangkan oleh pembuat keputusan politik, pemimpin-pemimpin industri pakar pengangkutan semasa perbincangan mereka pada 2-4 Mei 2012 di Leipzig. Dalam pandangan Lembaga Penasihat mereka akan menjadi kunci untuk meningkatkan kesalinghubungan dalam pengangkutan di peringkat tempatan, serantau dan global:

Integrasi

Pakatan antara mod adalah cara ke hadapan. Mod pengangkutan tidak lagi melihat satu sama lain sebagai pesaing. Dalam pengangkutan barang dan penumpang, pelanggan permintaan berfungsi merentas rangkaian mod dan penyelesaian sehenti. Perikatan dan penyelesaian rangkaian yang komprehensif yang meningkatkan kesalinghubungan mesti digalakkan dan dipupuk. Nod cekap seperti lapangan terbang dan pelabuhan adalah penting bagi meningkatkan kesalinghubungan dalam pengangkutan di peringkat global, terutama apabila dan di mana ekonomi menolak skala penyatuan trafik.

Pengguna

Bersambung dengan lebih baik, sistem pengangkutan yang lancar adalah apa yang pelanggan pengangkutan mahu. Pembekal yang menawarkan perkhidmatan yang paling berkaitan dan bersepadu akan mempunyai kelebihan daya saing. Membawa kepada pasaran produk mobiliti inovatif perlu digalakkan.

Teknologi

Revolusi digital adalah permainan changer untuk pengangkutan. Data ketersediaan dan keupayaan komunikasi memandu perubahan dalam permintaan dan dalam pengurusan mobiliti. Mereka juga mewujudkan baru, perniagaan sering lebih kompleks model, dalam pengangkutan. Teknologi maklumat perlu dirawat sebagai sebahagian dasar pengangkutan.

Pemiawaian

Kekurangan piawaian antarabangsa adalah satu halangan kepada pengangkutan yang lebih cekap. Ketiadaan standard teknikal dan pengawalseliaan antarabangsa menghalang pengangkutan rentas sempadan dan fasilitasi perdagangan global serta pengenalan teknologi inovatif, bagi contoh mobiliti elektrik atau waybills elektronik. Kadang-kadang isu itu tidak penciptaan standard biasa, tetapi pelaksanaan perjanjian antarabangsa yang sedia ada.

Urbanisasi

Perbandaran adalah satu abad megatrend 21st dan cabaran utama pengangkutan. Bandar adalah loji kuasa ekonomi global, tetapi untuk mengekalkan bahawa pengangkutan peranan bandar untuk penumpang serta pengangkutan perlu difikirkan semula. Bandar, pengangkutan serantau dan antara wilayah perlu menjadi lebih disambungkan ke rangkaian yang benar-benar bersepadu untuk mencapai kemampanan, kecekapan dan akses untuk semua.