Pengangkutan lancar: UIC

Inovasi: ITF / UIC

... Kelebihan terbaik setiap mod perlu dioptimumkan untuk membuat mereka pelengkap ...

Kenyataan oleh Jean-Pierre Loubinoux

Ketua Pengarah

UIC

Kesatuan Antarabangsa Keretapi