Pengangkutan lancar: OTIF

Inovasi: ITF / OTIF

"... Lebih 40% masa pengangkutan di sepanjang Jalan Sutera hilang di sempadan kerana prosedur yang tidak sesuai."

Penyata Stefan Schimming

Ketua Setiausaha

OTIF

Pertubuhan Antara Kerajaan bagi Pengangkutan Antarabangsa oleh Rail