Pengangkutan lancar: UN Habitat

Inovasi: ITF / PBB HABITAT

Penyata Andre Dzikus

Pemimpin

UN-HABITAT

Mobiliti Unit Bandar

Manusia PBB Penempatan Program UN-HABITAT, adalah agensi Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) untuk penempatan manusia.

Ia adalah yang diberi mandat oleh Perhimpunan Agung PBB untuk menggalakkan sosial dan alam sekitar bandar-bandar yang mampan dan bandar-bandar dengan matlamat untuk menyediakan perlindungan yang mencukupi untuk semua. UN-HABITAT kerja-kerja di atas tanah dengan bandar-bandar dan komuniti ke arah matlamat pembandaran lestari. Pada masa yang sama ia menggalakkan pembangunan dan penyebaran pengetahuan dan kerjasama antarabangsa mengenai isu pembandaran.

Sebagai bandar boleh ekonomi dan sosial yang bertenaga dan alam sekitar yang mampan jika mereka telah berfungsi dengan baik sistem mobiliti yang menghubungkan orang ramai kepada pekerjaan dan perkhidmatan dan untuk orang lain, menggalakkan mobiliti bandar adalah antara keutamaan utama PBB-HABITAT. Disebabkan perbandaran yang pesat, pertumbuhan penduduk, kekurangan perancangan dan pergantungan yang semakin meningkat pada kenderaan peribadi, mobiliti bandar di kebanyakan bandar-bandar negara membangun yang hadir satu cabaran yang semakin meningkat dengan kesesakan lalu lintas yang semakin meningkat, pencemaran, isu-isu keselamatan dan pilihan mobiliti yang tidak boleh diakses dan tidak boleh dipercayai, terutamanya bagi golongan miskin .

Pelbagai langkah lembut juga boleh digunakan untuk menyokong pengangkutan yang lancar dan meningkatkan kecekapan keseluruhan sistem pengangkutan awam. Sebagai contoh, melalui GPS dan teknologi telefon bimbit, pengguna boleh menerima maklumat mengenai masa ketibaan bas dan merancang perjalanan mereka dengan sewajarnya dan menjimatkan masa menunggu. Ticketing sistem yang bekerja di seluruh mod yang berbeza contohnya antara kereta api pinggir bandar dan pengangkutan bas bandar dan antara metro dan pengangkutan bas boleh menggalakkan modaliti antara.

Bandar inisiatif mobiliti PBB-HABITAT ini seperti "Menggalakkan Penyelesaian Pengangkutan Mampan bagi Timur Afrika Bandar" bertujuan untuk memudahkan transformasi pasaran untuk mobiliti mampan di kawasan bandar dan bertujuan untuk menangani seamlessness dengan mengintegrasikan mod berbeza pengangkutan contohnya mini-bas dan tidak bermotor pengangkutan dengan Pengangkutan Bas Rapid. Inisiatif yang sama juga sedang dibangunkan untuk Afrika Barat dan Asia.

UN-HABITAT memberikan keutamaan yang tinggi kepada pertukaran pengetahuan dan menggalakkan rakan kongsi untuk rangkaian, pertukaran pengetahuan, bincangkan isu dan peluang saham yang berkaitan dengan pembandaran lestari di seluruh dunia melalui GATEWAY BANDAR: www.urbangateway.org.

Hubungi:

Encik Andre Dzikus, UN-HABITAT