Kesan Ekonomi: Aerodinamik Maritim

Unjuran: Maritim Udara Rekabentuk Dan Pembuatan

Kesan Tempatan Dari Rekabentuk & Pembuatan

Potensi Pendapatan Bersih Tahunan oleh Bahagian Pasaran

[Jadual id = 44 /]

Pendapatan Unjuran Penyata

[Jadual id = 33 /]

Baki Unjuran Lembaran

[Jadual id = 34 /]

Tunai Unjuran Aliran

[Jadual id = 35 /]

Ringkasan