Impak: Akademi

Unjuran: Akademi

Kesan ke atas Akademi Tempatan Pasaran Penerbangan Maritim

Potensi Pendapatan Bersih Tahunan oleh Bahagian Pasaran

[Jadual id = 27 /]

Pendapatan Unjuran Penyata

[Jadual id = 29 /]

Baki Unjuran Lembaran

[Jadual id = 30 /]

Tunai Unjuran Aliran

[Jadual id = 31 /]

Ringkasan