Impak: Akademi

Unjuran: Akademi

Kesan ke atas Akademi Tempatan Pasaran Penerbangan Maritim

Potensi Pendapatan Bersih Tahunan oleh Bahagian Pasaran

Andaian
 
 
 
 
 
tahun 1tahun 2tahun 3tahun 4tahun 5
pelabuhan26140313475579
Bot (4 / Port)1035611,2511,9002,315
Juruterbang2581,4023,1264,7505,787
Juruterbang / suku tahun653517821,1881,447
Bilik Darjah11368
Pengajar1491417

Pendapatan Unjuran Penyata

AKADEMI MARITIM FLIGHT: PENYATA PENDAPATAN unjuran
 
# Pelajar2581,4023,1264,7505,787
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Jualan5,341,08129,022,70264,716,74198,332,536119,797,290
Kos Operasi-206,431-1,007,011-2,251,942-3,447,678-4,195,781
Margin Kasar5,134,64928,015,69162,464,79994,884,857115,601,509
Susutnilai-30,833-402,500-795,833-1,225,833-1,659,167
G & A-1,101,365-1,262,252-1,525,191-1,715,352-1,898,367
Pendapatan Faedah149,831723,2182,036,7854,250,8317,221,942
Perbelanjaan Faedah-108,675-320,250-525,875-717,150-892,675
Pendapatan sebelum cukai4,043,60726,753,90861,654,68495,477,353118,373,242
Cukai Pendapatan-1,213,082-8,026,172-18,496,405-28,643,206-35,511,972
Pendapatan Bersih2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Susutnilai30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Pendapatan Faedah-149,831-723,218-2,036,785-4,250,831-7,221,942
Perbelanjaan Faedah108,675320,250525,875717,150892,675
Cukai Pendapatan1,213,0828,026,17218,496,40528,643,20635,511,972
Pendapatan Bersih4,033,28526,753,44060,939,60793,169,506113,703,141

Baki Unjuran Lembaran

AKADEMI MARITIM FLIGHT: LEMBARAN IMBANGAN unjuran
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ASET
Aset Semasa
Memeriksa / Simpanan7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457
akaun Belum Terima53,411290,227647,167983,3251,197,973
Inventori3,4507,10011,15015,20019,650
Lain-lain Aset Semasa25,00025,00025,00025,00025,000
Jumlah Aset Semasa7,568,42328,996,66473,848,225140,400,163222,963,080
Aset Tetap
kos3,450,0007,100,00011,150,00015,200,00019,650,000
Acc'd Depr-30,833-433,333-1,229,167-2,455,000-4,114,167
Aset Tetap bersih3,419,1676,666,6679,920,83312,745,00015,535,833
JUMLAH ASET10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914
LIABILITI & EKUITI
Liabiliti
Liabiliti Semasa
Akaun Belum Bayar2,06410,07022,51934,47741,958
Lain-lain Liabiliti Semasa50,00050,00050,00050,00050,000
Jumlah Liabiliti Semasa52,06460,07072,51984,47791,958
Liabiliti Jangka Panjang3,105,0006,045,0008,980,00011,510,00013,995,000
Jumlah Liabiliti3,157,0646,105,0709,052,51911,594,47714,086,958
Ekuiti
Saham Biasa500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Tambahan yang dibayar dalam Modal4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Perolehan Tertahan2,830,52521,558,26064,716,539131,550,687214,411,956
Jumlah Ekuiti7,830,52529,558,26074,716,539141,550,687224,411,956
JUMLAH LIABILITI & EKUITI10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914

Tunai Unjuran Aliran

AKADEMI MARITIM FLIGHT: ALIRAN TUNAI unjuran
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
AKTIVITI OPERASI
Pendapatan Bersih2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Pelarasan kepada mendamaikan Pendapatan Bersih
tunai bersih yang disediakan oleh operasi:
Perubahan dalam:
akaun Belum Terima-53,411-236,816-356,940-336,158-214,648
Akaun Belum Bayar2,0648,00612,44911,9577,481
Lain-lain Aset Semasa-25,000----
Susutnilai30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Inventori-3,450-3,650-4,050-4,050-4,450
Lain-lain Tanggungan50,000----
Tunai bersih disediakan oleh Aktiviti Operasi2,831,56218,897,77543,605,57167,731,73084,308,819
AKTIVITI PELABURAN
Equipment-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
Tunai bersih disediakan oleh Aktiviti Pelaburan-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
AKTIVITI PEMBIAYAAN
LTD Pinjaman3,450,0003,650,0004,050,0004,050,0004,450,000
LTD Paydowns-345,000-710,000-1,115,000-1,520,000-1,965,000
Ekuiti Sumbangan5,000,0003,000,0002,000,000--
Dividen Pembayaran-----
Tunai bersih disediakan oleh Aktiviti Pembiayaan8,105,0005,940,0004,935,0002,530,0002,485,000
Peningkatan tunai bersih bagi tempoh7,486,56221,187,77544,490,57166,211,73082,343,819
Tunai pada awal tempoh-7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638
Tunai pada akhir tempoh7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457

Ringkasan