Kesan: Touring Cepat

Unjuran: Touring Cepat

Kesan di Pasaran Touring Cepat

Potensi Pendapatan Bersih Tahunan oleh Bahagian Pasaran

TOURING FAST: UNJURAN RINGKASAN PASARAN
 
 
 
 
Bahagian PasaranpenumpangPax / HariMenjalankan / HariBotPax / RunJumlah HasilPerbelanjaan JumlahPendapatan Bersih
2010 jumlah18,418,1571,307,689,133
10% Bahagian1,841,8165,0461,26212710130,768,91371,351,20059,417,713
20% Bahagian3,683,63110,0922,52319014261,537,827108,672,400152,865,427
30% Bahagian5,525,44715,1383,78525415392,306,740145,277,840247,028,900

Pendapatan Unjuran Penyata

TOURING FAST: PENDAPATAN Pernyataan manakah unjuran
 
# Bot Digerakkan104070100127
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Jualan10,296,76541,598,93074,254,090109,259,589142,922,469
Kos Operasi-3,848,504-15,547,956-27,753,101-40,836,706-53,418,495
Margin Kasar6,448,26126,050,97446,500,98968,422,88389,503,974
Susutnilai-256,944-3,840,278-12,920,139-21,954,861-30,834,722
G & A-936,367-3,782,925-6,752,520-9,935,851-12,997,087
Pendapatan Faedah85,916197,770241,698276,926382,671
Perbelanjaan Faedah-900,000-4,350,000-9,000,000-12,750,000-15,330,000
Pendapatan sebelum cukai4,440,86514,275,54218,070,02724,059,09730,724,835
Cukai Pendapatan-1,332,259-4,282,663-5,421,008-7,217,729-9,217,451
Pendapatan Bersih3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Susutnilai256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Pendapatan Faedah-85,916-197,770-241,698-276,926-382,671
Perbelanjaan Faedah900,0004,350,0009,000,00012,750,00015,330,000
Cukai Pendapatan1,332,2594,282,6635,421,0087,217,7299,217,451
Pendapatan Bersih5,511,89322,268,04939,748,46858,487,03276,506,887

Baki Unjuran Lembaran

TOURING FAST: LEMBARAN IMBANGAN unjuran
 
 
r 4
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ASET
Aset Semasa
Memeriksa / Simpanan4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411
akaun Belum Terima102,968415,989742,5411,092,5961,429,225
Inventori30,250120,500210,625300,750381,750
Lain-lain Aset Semasa25,00025,00025,00025,00025,000
Jumlah Aset Semasa4,454,0356,154,1867,470,3968,772,46113,615,386
Aset Tetap
kos30,250,000120,500,000210,625,000300,750,000381,750,000
Acc'd Depr-256,944-4,097,222-17,017,361-38,972,222-69,806,944
Aset Tetap bersih29,993,056116,402,778193,607,639261,777,778311,943,056
JUMLAH ASET34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441
LIABILITI & EKUITI
Liabiliti
Liabiliti Semasa
Akaun Belum Bayar38,485155,480277,531408,367534,185
Lain-lain Liabiliti Semasa50,00050,00050,00050,00050,000
Jumlah Liabiliti Semasa88,485205,480327,531458,367584,185
Liabiliti Jangka Panjang26,250,000101,250,000165,000,000217,500,000250,875,000
Jumlah Liabiliti26,338,485101,455,480165,327,531217,958,367251,459,185
Ekuiti
Saham Biasa500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Tambahan yang dibayar dalam Modal4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Perolehan Tertahan3,108,60513,101,48525,750,50442,591,87264,099,256
Jumlah Ekuiti8,108,60521,101,48535,750,50452,591,87274,099,256
JUMLAH LIABILITI & EKUITI34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441

Tunai Unjuran Aliran

TOURING FAST: ALIRAN TUNAI unjuran
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
AKTIVITI OPERASI
Pendapatan Bersih3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Pelarasan kepada mendamaikan Pendapatan Bersih
tunai bersih yang disediakan oleh operasi:
Perubahan dalam:
akaun Belum Terima-102,968-313,022-326,552-350,055-336,629
Akaun Belum Bayar38,485116,995122,051130,836125,818
Lain-lain Aset Semasa-25,000----
Susutnilai256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Inventori-30,250-90,250-90,125-90,125-81,000
Lain-lain Tanggungan50,000----
Tunai bersih disediakan oleh Aktiviti Operasi3,295,81713,546,88025,274,53338,486,88552,050,296
AKTIVITI PELABURAN
Equipment-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
Tunai bersih disediakan oleh Aktiviti Pelaburan-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
AKTIVITI PEMBIAYAAN
LTD Pinjaman30,000,00090,000,00090,000,00090,000,00081,000,000
LTD Paydowns-3,750,000-15,000,000-26,250,000-37,500,000-47,625,000
Ekuiti Sumbangan5,000,0003,000,0002,000,000--
Dividen Pembayaran-----
Tunai bersih disediakan oleh Aktiviti Pembiayaan31,250,00078,000,00065,750,00052,500,00033,375,000
Peningkatan tunai bersih bagi tempoh4,295,8171,296,880899,533861,8854,425,296
Tunai pada awal tempoh-4,295,8175,592,6976,492,2307,354,115
Tunai pada akhir tempoh4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411

Ringkasan