Impak: Fast Response

Unjuran: Fast Response

Bahagian ini sedang DALAM PEMBINAAN ketika sedang dikemaskini untuk memasukkan data baru 2012. Kami menjangka untuk mempunyai seksyen IMPACT selesai menjelang akhir bulan Januari.

Kesan di Pasaran Response Fast

Potensi Pendapatan Bersih Tahunan oleh Bahagian Pasaran

KARGO FAST: PASARAN RINGKASAN unjuran
 
 
Bahagian PasaranKongsi pendapatankapalHasil SPPerbelanjaan SPSP Pendapatan BersihKeuntungan / Kapal
1% Bahagian1,332,403,904644932,682,733520,351,462412,331,270640,266
2% Bahagian2,664,807,80812871,865,365,466936,632,632928,732,833721,626
3% Bahagian3,997,211,71219312,798,048,1981,248,843,5101,549,204,689802,281
4% Bahagian5,329,615,61625743,730,730,9311,456,984,0952,273,746,836883,352
5% Bahagian6,662,019,52032174,663,413,6641,561,054,3873,102,359,277964,364

Pendapatan Unjuran Penyata

KARGO FAST: PENYATA PENDAPATAN unjuran
 
 
# Bot Digerakkan3061115213384
Bahagian Pasaran0.04%0.07%0.13%0.24%0.42%
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Jualan48,110,15397,182,509183,383,394339,992,813612,837,046
Kos Operasi-22,032,514-45,247,440-87,008,601-165,989,713-308,226,531
Margin Kasar26,077,63951,935,06996,374,793174,003,101304,610,515
Susutnilai-777,778-10,136,111-20,344,444-37,950,000-69,151,389
G & A-4,406,503-9,049,488-17,401,720-33,197,943-61,645,306
Pendapatan Faedah164,135548,1241,114,0561,977,0743,298,254
Perbelanjaan Faedah-2,835,000-8,284,500-15,361,500-27,877,500-49,854,000
Pendapatan sebelum cukai18,222,49325,013,09444,381,18576,954,732127,258,073
Cukai Pendapatan-5,466,748-7,503,928-13,314,355-23,086,420-38,177,422
Pendapatan Bersih12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Susutnilai777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
Pendapatan Faedah-164,135-548,124-1,114,056-1,977,074-3,298,254
Perbelanjaan Faedah2,835,0008,284,50015,361,50027,877,50049,854,000
Cukai Pendapatan5,466,7487,503,92813,314,35523,086,42038,177,422
Pendapatan Bersih21,671,13642,885,58278,973,073140,805,158242,965,208

Baki Unjuran Lembaran

LEMBARAN IMBANGAN unjuran FAST KARGO:
 
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ASET
Aset Semasa
Memeriksa / Simpanan8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322
akaun Belum Terima481,102971,8251,833,8343,399,9286,128,370
Inventori91,000185,000348,000643,0001,157,000
Lain-lain Aset Semasa25,00025,00025,00025,00025,000
Jumlah Aset Semasa8,803,84820,381,27538,710,16066,418,284109,872,692
Aset Tetap
kos91,000,000185,000,000348,000,000643,000,0001,157,000,000
Acc'd Depr-777,778-10,913,889-31,258,333-69,208,333-138,359,722
Aset Tetap bersih90,222,222174,086,111316,741,667573,791,6671,018,640,278
JUMLAH ASET99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970
LIABILITI & EKUITI
Liabiliti
Liabiliti Semasa
Akaun Belum Bayar220,325452,474870,0861,659,8973,082,265
Lain-lain Liabiliti Semasa50,00050,00050,00050,00050,000
Jumlah Liabiliti Semasa270,325502,474920,0861,709,8973,132,265
Liabiliti Jangka Panjang81,000,000155,700,000283,200,000513,300,000911,100,000
Jumlah Liabiliti81,270,325156,202,474284,120,086515,009,897914,232,265
Ekuiti
Saham Biasa500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Tambahan yang dibayar dalam Modal4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Perolehan Tertahan12,755,74530,264,91161,331,741115,200,053204,280,705
Jumlah Ekuiti17,755,74538,264,91171,331,741125,200,053214,280,705
JUMLAH LIABILITI & EKUITI99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970

Tunai Unjuran Aliran

KARGO FAST: ALIRAN TUNAI unjuran
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
AKTIVITI OPERASI
Pendapatan Bersih12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Pelarasan kepada mendamaikan Pendapatan Bersih
tunai bersih yang disediakan oleh operasi:
Perubahan dalam:
akaun Belum Terima-481,102-490,724-862,009-1,566,094-2,728,442
Akaun Belum Bayar220,325232,149417,612789,8111,422,368
Lain-lain Aset Semasa-25,000----
Susutnilai777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
Inventori-91,000-94,000-163,000-295,000-514,000
Lain-lain Tanggungan50,000----
Tunai bersih disediakan oleh Aktiviti Operasi13,206,74727,292,70350,803,87790,747,029156,411,966
AKTIVITI PELABURAN
Equipment-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
Tunai bersih disediakan oleh Aktiviti Pelaburan-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
AKTIVITI PEMBIAYAAN
LTD Pinjaman90,000,00093,000,000162,000,000294,000,000513,000,000
LTD Paydowns-9,000,000-18,300,000-34,500,000-63,900,000-115,200,000
Ekuiti Sumbangan5,000,0003,000,0002,000,000--
Dividen Pembayaran-----
Tunai bersih disediakan oleh Aktiviti Pembiayaan86,000,00077,700,000129,500,000230,100,000397,800,000
Peningkatan tunai bersih bagi tempoh8,206,74710,992,70317,303,87725,847,02940,211,966
Tunai pada awal tempoh-8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356
Tunai pada akhir tempoh8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322

Ringkasan