Impak: Penghantaran Cepat

Unjuran: Freight Cepat

Kesan di Pasaran Freight Fast

Potensi Pendapatan Bersih Tahunan oleh Bahagian Pasaran

KARGO FAST: PASARAN RINGKASAN unjuran
 
 
Bahagian PasaranKongsi pendapatankapalHasil SPPerbelanjaan SPSP Pendapatan BersihKeuntungan / Kapal
1% Bahagian1,332,403,904644932,682,733520,351,462412,331,270640,266
2% Bahagian2,664,807,80812871,865,365,466936,632,632928,732,833721,626
3% Bahagian3,997,211,71219312,798,048,1981,248,843,5101,549,204,689802,281
4% Bahagian5,329,615,61625743,730,730,9311,456,984,0952,273,746,836883,352
5% Bahagian6,662,019,52032174,663,413,6641,561,054,3873,102,359,277964,364

Pendapatan Unjuran Penyata

KARGO FAST: PENYATA PENDAPATAN unjuran
 
 
# Bot Digerakkan3061115213384
Bahagian Pasaran0.04%0.07%0.13%0.24%0.42%
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Jualan48,110,15397,182,509183,383,394339,992,813612,837,046
Kos Operasi-22,032,514-45,247,440-87,008,601-165,989,713-308,226,531
Margin Kasar26,077,63951,935,06996,374,793174,003,101304,610,515
Susutnilai-777,778-10,136,111-20,344,444-37,950,000-69,151,389
G & A-4,406,503-9,049,488-17,401,720-33,197,943-61,645,306
Pendapatan Faedah164,135548,1241,114,0561,977,0743,298,254
Perbelanjaan Faedah-2,835,000-8,284,500-15,361,500-27,877,500-49,854,000
Pendapatan sebelum cukai18,222,49325,013,09444,381,18576,954,732127,258,073
Cukai Pendapatan-5,466,748-7,503,928-13,314,355-23,086,420-38,177,422
Pendapatan Bersih12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Susutnilai777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
Pendapatan Faedah-164,135-548,124-1,114,056-1,977,074-3,298,254
Perbelanjaan Faedah2,835,0008,284,50015,361,50027,877,50049,854,000
Cukai Pendapatan5,466,7487,503,92813,314,35523,086,42038,177,422
Pendapatan Bersih21,671,13642,885,58278,973,073140,805,158242,965,208

Baki Unjuran Lembaran

LEMBARAN IMBANGAN unjuran FAST KARGO:
 
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ASET
Aset Semasa
Memeriksa / Simpanan8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322
akaun Belum Terima481,102971,8251,833,8343,399,9286,128,370
Inventori91,000185,000348,000643,0001,157,000
Lain-lain Aset Semasa25,00025,00025,00025,00025,000
Jumlah Aset Semasa8,803,84820,381,27538,710,16066,418,284109,872,692
Aset Tetap
kos91,000,000185,000,000348,000,000643,000,0001,157,000,000
Acc'd Depr-777,778-10,913,889-31,258,333-69,208,333-138,359,722
Aset Tetap bersih90,222,222174,086,111316,741,667573,791,6671,018,640,278
JUMLAH ASET99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970
LIABILITI & EKUITI
Liabiliti
Liabiliti Semasa
Akaun Belum Bayar220,325452,474870,0861,659,8973,082,265
Lain-lain Liabiliti Semasa50,00050,00050,00050,00050,000
Jumlah Liabiliti Semasa270,325502,474920,0861,709,8973,132,265
Liabiliti Jangka Panjang81,000,000155,700,000283,200,000513,300,000911,100,000
Jumlah Liabiliti81,270,325156,202,474284,120,086515,009,897914,232,265
Ekuiti
Saham Biasa500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Tambahan yang dibayar dalam Modal4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Perolehan Tertahan12,755,74530,264,91161,331,741115,200,053204,280,705
Jumlah Ekuiti17,755,74538,264,91171,331,741125,200,053214,280,705
JUMLAH LIABILITI & EKUITI99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970

Tunai Unjuran Aliran

KARGO FAST: ALIRAN TUNAI unjuran
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
AKTIVITI OPERASI
Pendapatan Bersih12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Pelarasan kepada mendamaikan Pendapatan Bersih
tunai bersih yang disediakan oleh operasi:
Perubahan dalam:
akaun Belum Terima-481,102-490,724-862,009-1,566,094-2,728,442
Akaun Belum Bayar220,325232,149417,612789,8111,422,368
Lain-lain Aset Semasa-25,000----
Susutnilai777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
Inventori-91,000-94,000-163,000-295,000-514,000
Lain-lain Tanggungan50,000----
Tunai bersih disediakan oleh Aktiviti Operasi13,206,74727,292,70350,803,87790,747,029156,411,966
AKTIVITI PELABURAN
Equipment-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
Tunai bersih disediakan oleh Aktiviti Pelaburan-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
AKTIVITI PEMBIAYAAN
LTD Pinjaman90,000,00093,000,000162,000,000294,000,000513,000,000
LTD Paydowns-9,000,000-18,300,000-34,500,000-63,900,000-115,200,000
Ekuiti Sumbangan5,000,0003,000,0002,000,000--
Dividen Pembayaran-----
Tunai bersih disediakan oleh Aktiviti Pembiayaan86,000,00077,700,000129,500,000230,100,000397,800,000
Peningkatan tunai bersih bagi tempoh8,206,74710,992,70317,303,87725,847,02940,211,966
Tunai pada awal tempoh-8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356
Tunai pada akhir tempoh8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322

Ringkasan