SP38r

The SP38r menyediakan penyelesaian bagi tindak balas yang cepat dan keperluan perkhidmatan kecemasan seperti keselamatan maritim dan pengawal operstaions pantai.