Zallinger Interpolasi

Artikel: Teori

Zallinger Interpolasi

Perpustakaan

Link Hilang

Evolusi

Mac Kemajuan oleh terkenal saintifik ilustrator Rudolf Zallinger menggambarkan hilang pautan di jalan untuk masa depan Homo Sapiens.

Dalam bidang matematik analisis berangka, interpolasi adalah satu kaedah membina titik data baru dalam pelbagai set diskret mata data yang dikenali.

Dalam bidang kejuruteraan dan sains, seseorang sering mempunyai bilangan titik data, yang diperolehi oleh pensampelan atau eksperimen, yang mewakili nilai fungsi untuk bilangan yang terhad nilai pembolehubah bebas. Ia sering diperlukan untuk menyisipkan (iaitu anggaran) nilai fungsi bahawa untuk nilai perantaraan pembolehubah bebas. Ini boleh dicapai dengan pemasangan keluk atau analisis regresi.

Menggunakan kaedah interpolasi penting kepada yang Edge Analytics® program, SPI ditentukan bahawa zaman moden perkapalan maritim mempunyai kaitan yang hilang - satu penyelesaian yang melibatkan tatasusunan atau "kawanan" kapal kargo ekspres mampu membawa bekas pada kelajuan yang besar: itu, Seaphantom.

Interpolasi